Menu

ביטוח לאומי

סכומי קצבאות ילדים נכים נכון לחודש ינואר 2017

 
גמלת ילד נכה משולמת בהתאם ללקות שיש לילד ומידת תלותו בזולת. ילד עם יותר מלקות אחת יהיה זכאי לגמלה על-פי הליקוי המזכה בסכום הגבוה יותר
סכום גמלה מלאה (בשיעור 100%) הוא 2,561 ש"ח, נכון לשנת 2017. סכום זה כולל תוספת לגמלה בסך 372 ש"ח
סכום גמלה בשיעור של 50% הוא 1,095 ש"ח (נכון לשנת 2017)
ילדים מעל גיל 3 התלויים לחלוטין בעזרת הזולת בביצוע פעולות היום יום, וכן ילדים שנעדרים פעמים רבות מהמסגרת החינוכית או הטיפולית שלהם בשל טיפול רפואי קבוע בבית חולים, זכאים לגמלה בשיעור 188% שסכומה (כולל תוספת בסך 372 ש"ח) הוא 4,488 ש"ח, נכון לשנת 2017
 

הקדמה- מהי אוכלוסיית היעד להגשת קצבת נכות בביטוח לאומי לילד ?

ערך זה מפרט כיצד ובאלו מקרים ניתן להגיש תביעה לקבלת גמלת ילד נכה
מקבלי גמלת ילד נכה שילדם תלוי לחלוטין בעזרת הזולת ואינם מקבלים תוספת תלות, יכולים להגיש בקשה לבדיקת תלות
שירות חדש מטעם המוסד לביטוח לאומי מאפשר להגיש את התביעה באמצעות מוקד טלפוני 3928*
למידע נוסף ראו ניתן לבקר באתר המוסד לביטוח לאומי
 
 
אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים- אתר טיפול בי
ניתן להגיש תביעה לגמלת ילד נכה במקרים הבאים:
 • ילד מגיל 90 ימים עד 3 שנים שאינו מבצע את רוב הפעולות ותנועות הראש, הגפיים והגו שבני גילו מסוגלים לבצען.
 • ילד מגיל 3 שנים עד 18 שנים ו-3 חודשים הזקוק, הרבה יותר מבני גילו, לעזרה בביצוע פעולות היום-יום (להתלבש, לאכול, להתרחץ, להתנייד בבית ולשלוט על ההפרשות).
 • ילד מגיל 90 ימים עד 18 שנים ו-3 חודשים, הזקוק לנוכחות קבועה של הזולת - לא ניתן להשאירו לבד ללא השגחה בכל שעות היממה, אפילו לפרקי זמן קצרים, בשל חוסר יכולת שלו להבחין בגורמי סיכון לו או לזולת (לדוגמה, ילדים עם מוגבלות שכלית בינונית, מחלות קשות או הפרעות נפשיות קשות).
 • ילד מגיל 90 ימים עד 18 שנים ו-3 חודשים, הזקוק להשגחה קבועה של הזולת - אי אפשר להשאירו לבד ללא השגחה, אפילו לפרקי זמן קצרים, והוא זקוק לנוכחות של הזולת בקרבתו כדי למנוע מצבי סיכון באופן החורג במידה ניכרת מילדים בגילו (כגון ילדים עם הפרעת קשב וריכוז קשה, או ילדים שוועדת אבחון של משרד הרווחה קבעה כי הם עם  מוגבלות שכלית קלה, ומשרד החינוך קבע להם מסגרת חינוכית בהתאם).
 • ילד שיש לו ליקוי מיוחד:
- ירידה בשמיעה, מהלידה עד גיל 18 ו-3 חודשים.
- לקות ראיה, מ-90 ימים עד גיל 18 ו-3 חודשים.
- פסיכוזה או לקות על רצף האוטיזם וכן ילד במצב פסיכיאטרי התנהגותי דומה לליקויים אלה, מ-90 ימים עד גיל 18 ו-3 חודשים.
- תסמונת דאון, מהלידה עד גיל 18 ו-3 חודשים.
 • ילד הזקוק לסיוע בתקשורת בשל היעדר מוחלט של תקשורת מילולית, מגיל 3 עד גיל 18 ו-3 חודשים.
 • ילד הזקוק לטיפול רפואי מיוחד או קבוע, מגיל 90 ימים עד גיל 18 ו-3 חודשים.
 • ילד מגיל 3 ומעלה התלוי לחלוטין בעזרת הזולת - זקוק לעזרה בכל שעות היממה, בביצוע כל פעולות היום יום (הלבשה, אכילה, רחצה, היגיינה אישית וניידות עצמית בבית), זכאי לגמלה בשיעור של 188%%.
 
תנאי זכאות נוספים
 • אוכלוסיות הילדים העונות על הקריטריונים שצוינו צריכות, בנוסף, לעמוד בתנאים אלה:
 • הילד הוא ילדו של מבוטח שהוא תושב ישראל.
 • הילד נמצא בישראל. בתנאים מסוימים תתאפשר זכאות לילד שיצא לחו"ל.
 • הילד אינו שוהה במוסד בתנאי פנימייה שניתנים בו שירותי ריפוי, סיעוד או שיקום, מלבד במקרים הבאים שבהם ניתן להגיש תביעה עבור ילד השוהה במוסד:
- ההורים נושאים בכל הוצאות אחזקתו של הילד במוסד
- במשפחה יש ילד נכה נוסף המקבל גמלה
- הילד אמור להשתחרר מהמוסד ויש אישור על תאריך השחרור ותכנית לשילוב הילד בקהילה
 • ילד הזכאי לגמלה ומאושפז בבית חולים, ימשיך לקבל את הגמלה למשך שנה מיום האשפוז. בתום שנה זו, תיבדק מחדש זכאותו, בהתאם לסיבות האשפוז:
- אם האשפוז הוא לצורך ריפוי או שיקום, תשלום הקצבה יימשך מעבר לשנה.
- אשפוז בנסיבות שאינן לצורך ריפוי או שיקום מוגדר כשהות במוסד ולכן תשלום הקצבה יופסק.
 • הילד אינו שוהה אצל משפחת אומנה. עם זאת, החל מדצמבר 2016, משפחת אומנה המטפלת בילד מונשם זכאית לתוספת לגמלת ילד נכה עבור ילד מונשם ולהטבות הנלוות לגמלת ילד נכה.
 • הילד אינו מקבל קצבת ניידות, למעט במקרים שיפורטו להלן.
 
זכאות לגמלת ילד נכה ולגמלת ניידות
 • ילד יהיה זכאי לקבל גמלת ניידות וגמלת ילד נכה בו זמנית, בכל אחד מהמקרים הבאים:
- נקבעו לו לפחות 80% מוגבלות בניידות על-ידי הוועדה הרפואית
- הוועדה הרפואית קבעה כי הוא זקוק לכיסא גלגלים ומשתמש בו
- הוועדה הרפואית קבעה כי בשל ליקוי בגפיו התחתונות הוא אינו מסוגל ללכת בכוחות עצמו ובשל מוגבלותו הוא אינו מסוגל להשתמש בכיסא גלגלים
- במשפחה ישנם שני ילדים הזכאים לגמלת ילד נכה או ילד אחד הזכאי לגמלת ילד נכה וילד שני הזכאי לגמלת ניידות
 • ילד שנקבעה לו מוגבלות בניידות בשיעור שמתחת ל- 80%, יצטרך לבחור בין גמלת ניידות לגמלת ילד נכה.
 • לא ניתן לעבור מגמלת ניידות לגמלת ילד נכה, כל עוד יש ברשות המשפחה רכב שנרכש באמצעות ההלוואה העומדת, וההלוואה לא הוחזרה.
 • כדי לוודא שקבלת ההטבות בניידות לא תפגע בזכאות לגמלת ילד נכה, חשוב לפנות למחלקת ילד נכה בסניף המוסד לביטוח לאומי.
 

הכנות נדרשות לפני הגשת בקשה לקצבת נכות לילד נכה

 • לקראת הגשת התביעה, יש להכין בדיקות ומסמכים רלוונטיים
 • לפני הגשת התביעה או לקראת ההתייצבות בפני הוועדה הרפואית, ניתן לקבל ייעוץ חינם במרכזי "יד מכוונת".
 • הורים לילדים המאושפזים בבתי חולים שונים יכולים לקבל סיוע חינם בהגשת התביעה.
 • למי שמעוניינים לקבל שירותי סיוע או ייצוג בתשלום, חשוב שידעו מהן ההגבלות על שכר הטרחה שניתן לגבות מהם.
 • ניתן ומומלץ להתייעץ עם עורכי דין המתמחים בתחום זה.

 

טופס תביעה לילד נכה