Menu

מרכז הארץ

0216
מס' מודעה:
08.12.17
תאריך:
נתניה
עיר:
תראפיסט/מטפל ABA
דרוש מטפל:
חלקית
היקף משרה:
ASD
לקות הילד:
4.5
גיל הילד:
0545811087
נייד / דוא"ל:
פרטים נוספים:

מחפשת תראפיסטים/יות לתוכנית ביתית לילד מקסים בן 4 המאובחן ASD בנתניה. משפחה מדהימה (-: העבודה בשעות 17:00-19:00. תינתן הנחייה על ידי מנתחת התנהגות. 
לפרטים נוספים- ליאור 0545811087
בהודעה פרטית או למייל 
liorbeigel@gmail.com