Menu

מרכז הארץ

0201
מס' מודעה:
01.05.17
תאריך:
תל אביב
עיר:
משלבת/תרפיסטית
דרוש מטפל:
חלקית
היקף משרה:
אוטיזם
לקות הילד:
6
גיל הילד:
0543444594
נייד / דוא"ל:
פרטים נוספים:

לשנת לימודים הקרובה דרושה משלבת/תרפיסטית לליווי ושילוב 3 פעמים בשבוע לילד בן 6 המאובחן על רצף האוטיסטי בתפקוד גבוה, העולה לגן חובה בתל-אביב
יתרון לבעלי נסיון באוטיזם/שילוב
תנתן הנחיה וליווי מקצועי
עבודה בגן ובבית בשעות אחר"צ
לפרטים: קטיה 0543444594
נא לשלוח קורות חיים: katya.kozirovski@gmail.com