Menu

מרכז הארץ

0190
מס' מודעה:
19.02.17
תאריך:
חולון
עיר:
תרפיסט/ית
דרוש מטפל:
חלקי
היקף משרה:
אוטיזם
לקות הילד:
4.5
גיל הילד:
0543076010
נייד / דוא"ל:
פרטים נוספים:

דרוש תרפיסט / תרפיסטית לעבודה עם ילד בן 4.5 בתפקוד גבוהה.
מצורף תכנית עבודה לילד עם הנחיה לפי צוות.
הילד משתף פעולה ומחכה לשותף שיבוא לשחק אתו.