Menu

מרכז הארץ

0169
מס' מודעה:
02.10.15
תאריך:
תל אביב
עיר:
משלבת
דרוש מטפל:
חלקית
היקף משרה:
לא צוין
קופ"ח:
אוטיזם בתפקוד גבוה
לקות הילד:
4.5
גיל הילד:
revitalcuts@gmail.com
נייד / דוא"ל:
פרטים נוספים:

דרוש/ה משלב/ת ליומיים קבועים בשבוע, לשילוב ילדינו המתוק המאובחן על הספקטרום בתפקוד גבוה מאוד. הוא משולב בגן עירייה בתל אביב, יש מנחת שילוב וצוות טיפולי עוטף, הגננת וכל הצוות מאוד מנוסים ומקבלים נהדר את השילוב, לסירוגין עובדת משלבת נוספת בשלושת ימים האחרים.
אנא פנו לרויטל 054-5529192 או שלחו קו"ח למייל: revitalcuts@gmail.com