Menu

מרכז הארץ

0162
מס' מודעה:
10.08.15
תאריך:
רחובות
עיר:
משלב/ת
דרוש מטפל:
חלקית
היקף משרה:
לא צוין
קופ"ח:
אוטיזם
לקות הילד:
14
גיל הילד:
053-8730303
נייד / דוא"ל:
פרטים נוספים:

מחפשים משלב/ת לילד גבוה על הספקטרום, חכם וחברותי, שעולה לכיתה ח'.
זקוק לתיווך חברתי, וסיוע בהתמודדות עם ניהול החומר הלימודי. 
צוות בית הספר מקדם שילוב ותומך נלהב בשילוב.