Menu

מרכז הארץ

0156
מס' מודעה:
02.08.15
תאריך:
רמת גן
עיר:
מטפלת התנהגותית
דרוש מטפל:
חלקית
היקף משרה:
לא צוין
קופ"ח:
לא צוין
לקות הילד:
6-8
גיל הילד:
054-3130478
נייד / דוא"ל:
פרטים נוספים:

דרושות מטפלות בגישה ההתנהגותית לעבודה אחה"צ בטיפול ביתי תחת הנחייה של מנתחת התנהגות מוסמכת.
1. בראשון לציון עם ילד בן 6 פעמיים בשבוע משעה 17 עד 19.
2. ברמת גן לילד בן 7 וחצי פעמיים עד שלוש פעמים בשבוע משעה 14 עד 18 לערך.
3. בראשון לציון לעבודה עם ילדה בת 6 וחצי לפעמיים עד שלוש פעמים בשבוע משעה 17 עד 19.
קורות חיים ניתן לשלוח לnaama.inbar@gmail.com או להתקשר 054-3130748.