Menu

מרכז הארץ

0147
מס' מודעה:
22.07.15
תאריך:
הוד השרון
עיר:
משלבת
דרוש מטפל:
חלקית
היקף משרה:
לא צוין
קופ"ח:
אוטיזם בתפקוד גבוה
לקות הילד:
4
גיל הילד:
050-6802496
נייד / דוא"ל:
פרטים נוספים:

לילדה מקסימה, דרושה משלבת אנרגטית ולבבית, בהוד השרון, לגן טרום חובה, לחצי שבוע בבוקר ויום אחד בשבוע אחר הצהריים לעבודה עם מנחת שילוב בשיטה אינטגרטיבית.
הדס: 050-6802496