Menu

מרכז הארץ

0127
מס' מודעה:
24.06.15
תאריך:
תל אביב
עיר:
משלבת
דרוש מטפל:
חלקית
היקף משרה:
לא צוין
קופ"ח:
עיכוב התפתחותי קל
לקות הילד:
3.5
גיל הילד:
050-2214047
נייד / דוא"ל:
פרטים נוספים:

דרושה משלבת לשנת הלימודים הבאה לילדה שתהיה בת 3.5. מדהימה! בעלת עיכוב התפתחותי קל.
משולבת בגן מדהים בת"א גמישות בימים/שעות.