Menu

צפון הארץ

0198
מס' מודעה:
25.04.17
תאריך:
חיפה
עיר:
משלבת
דרוש מטפל:
חלקית
היקף משרה:
דיספרקציה
לקות הילד:
4
גיל הילד:
inbalal9@gmail.com
נייד / דוא"ל:
פרטים נוספים:

דרושה משלבת לילדה מקסימה בת 10 מבית הספר לאו-באק בחיפה.
הדרכה צמודה תינתן במקום על ידי מנתחת התנהגות
העבודה מתאימה לסטודנטים