Menu

לקויות תקשורת

 

מוסדות חינוך / מכוני טיפול ואבחון

 

לאתר   נשר מרכז רמות
לאתר   רמת גן מכון סימני קשר
לאתר   רעננה מכון מטרה
לאתר   יהוד מכון מרחב אישי
לאתר   חיפה / סוללים מכון קדם
לאתר   חיפה / באר שבע מכון רם טיפול מיני
לאתר   רמת אביב מכון עידן
לאתר   מושב בית עובד מכון שילת
       
לאתר כיתות ז'-יג'  באר שבע בי"ס אורים
לאתר כיתות א'-ו' (שילוב) כרמיאל בי"ס אופק
לאתר כיתות א'-ו' (שילוב)   ברקאי בי"ס קשתות
לאתר כיתות א'-יג' (שילוב) עין המפרץ בי"ס חורשה
לאתר כיתות א'-ח' חוף השרון בי"ס אקשטיין
לאתר כיתות ז-יג  כפר שמעון / עמק האלה בי"ס ופנימיה כפר שמעון
לאתר כיתות א'-יב'  חיפה בי"ס עופר
לאתר כיתות א'-ו'  מסילות בי"ס דרור ורימון
לאתר גילאי 6-18 אילת בי"ס אורים
לאתר גילאי 6-18 אשקלון בי"ס מעיין שרה
לאתר גילאי 6-18 אשדוד בי"ס אילנות
לאתר גילאי 8-19 אופקים / בית קמה בית אקשטיין

 

ספרות / כנסים