Menu

לקויות ראייה / שמיעה

 

 

מוסדות חינוך / מכוני אבחון וטיפול

 

   
שמיעה
לאתר ארצי עמותת שמע
לאתר תל אביב מרכז מיח"א
לאתר ירושלים מכון מדטון
לאתר ירושלים ישראל AV
   
ראייה
לאתר הרצליה הקליניקה לאירידיולוגיה
לאתר ירושלים/ פתח תקווה/ ב"ש אלי"ע
לאתר מכבים מכון אמירים
לאתר ירושלים ארגון אופק לילדינו
לאתר ירושלים בית הספר "קרן אור"
לאתר ירושלים בית חינוך "עיוורים" 
Blind_deaf@hotmail.com נצרת בי"ס לעיוורים וחרשים
Hkf@netvision.net.il מזרח ירושלים בי"ס הלן קלר
לאתר חיפה האגודה למען העיוור


 

ספרות / כנסים