Menu

אתרים


אמצעים ופתרונות טכנולוגיים
 
לחץ כאן   בלוג "מישהו מטפל בך" - איך לשווק טיפול, מיכל שרון - יועצת שיווקית וארגונית למטפלים
לחץ כאן   אתר "ניתן באהבה" - משחקים וקלפים לתקשורת משפחתית והעצמת ילדים
לחץ כאן   אתר Tikitime - "מוצרים חוויתיים להתארגנות במשפחה"
לחץ כאן   אתר משחקים - "ג'ינג'ים"
לחץ כאן   אתר לימוד מילים - "סולם לשפה"
לחץ כאן   תקשורת באמצעות סמלים