Menu

אתרים ואפליקציות

טכנולוגיה


אמצעים ופתרונות טכנולוגיים
 
לחץ כאן   אתר משחקים - "ג'ינג'ים"
לחץ כאן   אתר לימוד מילים - "סולם לשפה"
לחץ כאן   תקשורת באמצעות סמלים
לחץ כאן   אפליקציית תקשורת תומכת ייעודית
לחץ כאן   אפליקציות My First App
כתיבת א-ב   אפליקציה לנייד ללימוד שפה 
SpeakApp   אפליקציית סיפורים פעילים לילדים בעברית באייפד

 

אפליקציות


אמצעים ופתרונות טכנולוגיים
 
לחץ כאן   אפליקציית תקשורת תומכת ייעודית
לחץ כאן   אפליקציות My First App
כתיבת א-ב   אפליקציה לנייד ללימוד שפה 
SpeakApp   אפליקציית סיפורים פעילים לילדים בעברית באייפד

 

אתרים


אמצעים ופתרונות טכנולוגיים
 
לחץ כאן   בלוג "מישהו מטפל בך" - איך לשווק טיפול, מיכל שרון - יועצת שיווקית וארגונית למטפלים
לחץ כאן   אתר "ניתן באהבה" - משחקים וקלפים לתקשורת משפחתית והעצמת ילדים
לחץ כאן   אתר Tikitime - "מוצרים חוויתיים להתארגנות במשפחה"
לחץ כאן   אתר משחקים - "ג'ינג'ים"
לחץ כאן   אתר לימוד מילים - "סולם לשפה"
לחץ כאן   תקשורת באמצעות סמלים